Thâbit bin Qays väldiga dygd

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (2/115)

Muslim sade:

187 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: al-Hasan bin Mûsâ berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Thâbit al-Bunânî, från Anas bin Mâlik som sade:

”I samband med att versen

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

”Troende, dränk inte med era röster profetens ord och höj inte rösten när ni talar till honom, som ni gör sinsemellan, annars kan det ni gör gå om intet utan att ni förstår.”1

hade uppenbarats, stannade Thâbit bin Qays hemma och sade: ”Jag tillhör Eldens invånare.” Han höll sig borta från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade Sa´d bin Mu´âdh: ”Abû ´Amr! Vad är det med Thâbit? Är han sjuk?” Sa´d sade: ”Han är min granne och mig veterligen är han inte sjuk.” Följaktligen gick Sa´d till honom och berättade för honom vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sagt. Thâbit sade: ”Den versen har uppenbarats och ni vet att jag är den av er som är mest högröstad hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Jag tillhör alltså Eldens invånare.” Sa´d gick och berättade det för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Han tillhör faktiskt paradisets invånare.”2

Denna hadîth består av historien om Thâbit bin Qays bin Shammâs (radhiya Allâhu ´anh) och hans rädsla i samband med att Allâh hade uppenbarat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Troende, dränk inte med era röster profetens ord och höj inte rösten när ni talar till honom, som ni gör sinsemellan, annars kan det ni gör gå om intet utan att ni förstår.”

Thâbit (radhiya Allâhu ´anh) var högröstad och pratade högt varvid han också var Hjälparnas talare. Därför blev han också mer aktsam och försiktig än alla andra. Denna historia bekräftar Thâbit bin Qays (radhiya Allâhu ´anh) väldiga dygd då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade att han ska till paradiset.

Hadîthen bevisar också att den lärde och stormannen ska se efter sina vänner och fråga efter de frånvarande.

149:2

2al-Bukhârî (3613).