Zoroastriernas eld enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

al-Djîlî (d. 826) sade om dualisterna och zoroastrierna:

Dualisterna dyrkar Honom på grund av denna gudomliga finess som fordras av Hans (subhânah) jag. Han är nämligen namngiven efter både Sanningen och skapelsen. Han är både ljuset och mörkret. Vad zoroastrierna beträffar, så dyrkar de Honom i form av en enhet. På grund av denna finnes dyrkar de elden som i själva verket är Hans (ta´âlâ) essens.”1

Detta är Sûfiyyahs mål, att riva muslimernas resistens. Muslimernas styrka ligger i deras starka religion. Det riktigt anmärkningsvärda är att Satan får dem att lura bildade människor såtillvida att de får för sig att Sûfiyyah är den himmelska religionens andlighet. I själva verket är Sûfiyyah religionens svurne fiende.

1al-Insân al-Kâmil (2/83).