Zaynabs tre unika drag

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (3/532)

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

“Men då Zayd avslutade sitt behov av henne gav Vi henne som hustru åt dig.”1

Han påpekade avslutat behov för att kungöra att det är tillåtet att gifta sig med sin adoptivsons hustru ehuru han har lägrat henne. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Zaynab brukade skryta inför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och säga: ”Era familjer har vigt er medan jag har vigts av Allâh (ta´âlâ) ovanför de sju himlarna.”2

ash-Sha´bî sade:

“Zaynab brukade säga till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Med tre utmärkande drag står jag dig närmre än dina övriga hustrur som inte besitter något av dem: Vi har en och samma farfar, Allâh vigde mig med dig ovanför himlen och medlaren var Djibrîl (´alayhis-salâm).”

133:37

2al-Bukhârî (7420).