Zaynab bint Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)

Publicerad: 2010-02-06
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî (d. 748)
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (2/246-250)

 

Hon är den äldsta av de mästerliga systrarna som hade utvandrat.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte bort henne till hennes kusin Abûl-´Âs under hennes moders livstid. Med honom fick hon Umâmah, som ´Alî bin Abî Tâlib gifte sig med efter Fâtimah, och ´Alî bin Abîl-´Âs. Det sägs att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät honom sitta bakom honom på riddjuret dagen Makkah erövrades. Jag tror att han dog som barn.

Zaynab blev muslim och utvandrade sex år innan hennes make blev muslim.

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade iväg en bataljon som jag var med i. Han sade: ”Om ni råkar på Habbâr bin al-Aswad och Nâfi´ bin ´Abd ´Amr, skall ni bränna dem.” De båda hade gjort narr av Zaynab när hon hade gått ut och hon förblev invalid till dess att hon dog.” Därefter sade han: ”Om ni råkar på dem, skall ni döda dem. Det tillkommer ingen att straffa med Allâhs straff.”1

Yazîd bin Marwân sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förrättade morgonbönen med människorna. När han började förrätta bönen, ropade Zaynab: ”Jag har gett skydd till Abûl-´Âs bin ar-Rabî´.” Efter att bönen var avklarad, sade han: ”Detta kände jag inte till. De lägsta människorna har rätt till att ge skydd.”2

ash-Sha´bî sade:

”Zaynab blev muslim och utvandrade. Därefter blev han muslim och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skilde inte dem åt.”3

Detsamma sade Qatâdah och lade till:

”Därefter uppenbarades kapitlet ”at-Tawbah”. Om en kvinna blir muslim innan sin make, har han ingen rätt till henne om han inte friar till henne.”4

Ibn ´Abbâs sade:

”Flera år efteråt återgav Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Zaynab till Abûl-´Âs utmed det första äktenskapet. Han krävde ingen ny bröllopsgåva.”5

Hon avled i början av år 8.

Umm ´Atiyyah sade:

”Efter att Zaynab, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dotter, hade dött, sade han: ”Tvätta henne ett udda antal gånger; tre eller fem. Låt den sista (tvättningen) bestå av kamfer eller något av kamfer. När ni har tvättat klart henne, får ni meddela mig om det.” Efter att vi hade tvättat henne, gav han oss sitt höftskynke och sade: ”Ta på henne det.”6

1 Shu´ayb al-Arnâ’ût sade:

”Dess berättarkedja är stark.”

2 Ibn Hishâm (1/157). Shu´ayb al-Arnâ’ût sade:

”Dess män är pålitliga.”

3 at-Tabaqât al-Kubrâ (8/32).

4 Ibid.

5 Ibn Hishâm (1/658). Shu´ayb al-Arnâ’ût sade:

”Autentisk.”

6 Muslim (939).