Zaynab bint Djahshs unikum

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (3213)

Tolkning av suran ”al-Ahzâb”

3213 – ´Abd bin Humayd berättade för oss: Muhammad bin al-Fadhl berättade för oss: Hammâd bin Zayd berättade för oss, från Thâbit, från Anas som sade:

”Följande vers uppenbarades i samband med Zaynab bint Djahsh:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

”Men då Zayd avslutade sitt behov av henne gav Vi henne som hustru åt dig.”1

Hon brukade skryta inför profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och säga: ”Era familjer har vigt er medan jag har vigts av Allâh (ta´âlâ) ovanför de sju himlarna.”2

Hadîthen är god och autentisk.

133:37

2al-Bukhârî (7420).