Zayd bin al-Hârithah

Publicerad: 2012-02-16
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (1/220-230)

Zayd bin al-Hârithah var martyren och den profetiske generalen. Han nämns vid namn i kapitlet al-Ahzâb. Hans Kunyah är Abû Usâmah al-Kalbî, sedan al-Muhammadî. Han är slavarnas mästare och den förste av dem som konverterade till islam. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskade honom och hans son – och han älskade endast det goda.

Han är den ende följeslagaren som nämns i Qur’ânen vid namn bortsett från ´Îsâ bin Maryam (´alayhis-salâm) som kommer att stiga ned till jorden som en rättvis domare. Han kommer att sluta sig till det här förbarmade samfundets bön, fasta, vallfärd, äktenskap och alla andra religiösa domar.

Det har rapporterats att han var mycket ljus medan hans son Usâmah var svart. Därför blev Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) glad när han fick höra hur släktforskaren sade:

”Dessa fötter tillhör varandra.”1

Sulaymân bin Yasâr och andra sade:

”Zayd bin al-Hârithah är den förste som konverterade till islam.”

Ibn ´Umar sade:

”Vi brukade alltid kalla Zayd bin al-Hârithah för Zayd bin Muhammad. Då uppenbarades:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ

”Ge dem namn som deras fäder bar.”2

Djabalah bin al-Hârithah sade:

”Jag kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Skicka tillbaka min bror Zayd med mig.” Han sade: ”Där är han. Om han går kommer jag inte att hindra honom.” Då sade Zayd: ”Allâhs sändebud! Jag svär vid Allâh att jag inte väljer någon i stället för dig.” Djabalah sade: ”Jag insåg att min brors åsikt var bättre än min.”3

Ibn Ishâq och andra nämnde honom bland dem som deltog i striden vid Badr.

Salamah bin al-Akwa´ sade:

”Jag stred med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och jag stred med Zayd bin al-Hârithah. Han brukade låta honom vara vår general.”4

´Abdullâh bin Dînâr sade:

”Ibn ´Umar hörde hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsåg Usâmah till general för en armé och hur vissa människor förtalade Usâmahs ledarskap. Då sade han: ”Om ni förtalar hans ledarskap, så har ni trots allt även förtalat hans faders ledarskap. Jag svär vid Allâh att han var rätt man för ledarskapet och han var en av dem som jag älskade mest. Likaså är hans son den jag älskar mest efter honom.”5

´Â’ishah sade:

”Om Zayd hade levt, skulle Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ha utsett honom till kalif.”

´Â’ishah sade:

”Varje gång Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade iväg en armé utsåg han Zayd till dess general. Om han hade levt efter honom, skulle han ha utsett honom till kalif.”6

Ibn ´Umar:

”´Umar gav större summa pengar till Usâmah bin Zayd än vad han gav till mig. När jag frågade honom om det, sade han: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskade honom mer än dig och han älskade hans fader mer än din fader.”

Han dog i Djumâdâ al-Ûlâ år 8. Han blev 55 år gammal.

Ibn Buraydah berättade att hans fader sade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag gick in i paradiset och möttes av en ung kvinna. Jag frågade henne vems hon är och hon svarade: ”Jag tillhör Zayd bin al-Hârithah.”

Dess berättarkedja är god.

1 al-Bukhârî (2555).

2 33:5

3 at-Tirmidhî (4067) som sade: ”Hadîthen är god och främmande.”

4 al-Bukhârî (4272).

5 al-Bukhârî (6627).

6 Ahmad (6/226).