Zayd al-Madkhalî om skäggklippning

Fråga: Vad är domen för den som klipper sitt skägg? När han blir rådd om det säger att det inte finns något bevis för att det skall vara förbjudet. Han är därtill en student. Hur skall man förhålla sig till honom?

Svar: Det finns inget som helst bevis för skäggklippning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillät inte det. I stället sade han:

”Låt skäggen växa.”

Det betyder att de skall släppas. Han förbjöd att skägget rakas och klipps. Utmed bevisen som påbjuder att skäggen sparas är det inte alls tillåtet att klippa skägget. Vissa tolkade Allâhs ord:

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

”Därefter skall de fullfölja och avsluta de för vallfärden föreskrivna andaktsövningarna och infria de högtidliga löften som de har avlagt och [en sista gång] utföra rundvandringen omkring den äldsta Helgedomen.”1

och sade att det betyder att man skall korta skäggen. Deras handling utgör inget bevis eller någon föreskrift. De är ursäktade för att de är Mudjtahidûn. Den som handlar på detta vis efter att ha fått reda på profetens ord ”Låt skäggen växa”, ”Spara skäggen”, ”Ära skäggen” och ”Lämna skäggen” är syndig. Allâh har befallt oss att följa Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när Han sade:

اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

”Följ honom så att ni får vägledning.”2

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

”Tag alltså emot vad sändebudet ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er.”3

Han har inte befallt oss att följa någon annan som motstrider en text i Qur’ânen eller den rena Sunnah.

122:29

27:158

359:7