Zayd al-Madkhalî om hopslagen Maghrib och ´Ishâ’ under sommaren

Fråga: Här i Frankrike infaller ´Ishâ’ cirka 23:00 medan gryningen infaller cirka 03:45. Är det tillåtet för oss att slå ihop Maghrib och ´Ishâ’ under ett sådant förhållande? Vad anser ni om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog ihop bönerna utom rädsla eller regn?

Svar: Nej. Det är inte tillåtet att slå ihop två böner hela tiden så länge det inte handlar om resenären. Den boende måste be bönerna i deras respektive tider oavsett om tiden mellan två böner är lång eller kort. Be varje bön i tid. Det är muslimernas plikt.

När det kommer till underlättande tillstånd, så är det inte tillåtet att praktisera dem hela tiden eller frivilligt. Ibland kan det hända att den boende slår ihop två böner på grund av överväldigande anledningar som han inte klarar av kämpa emot. Denne får praktisera tillståndet, inte han som praktiserar det hela tiden och slår ihop två böner. Det spelar ingen roll om han är i väst, öst eller på den Arabiska halvön.