Zayd al-Madkhalî om att okunnighet är en ursäkt

publicerad
23.05.2012

Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî

Referens: https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=129705

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Anses okunnigheten vara en ursäkt i dagens läge? Det finns grupper som säger att okunnigheten inte är någon ursäkt. Baserat på det är det tillåtet att göra Takfîr på individen som faller i det som nollställer ens Tawhîd. Det har gått så långt att de till och med gör Takfîr på fäder och mödrar. Vad säger ni om det?

Svar: Om det råder okunnighet om religionens fundamentala frågor och klara och tydliga domar på platser där det finns kunskap och lärda, beror den på människornas egna brister och försumlighet med att lära sig religionen för att man låter bli att fråga och sitta med de lärda. I detta fall är okunnigheten ingen ursäkt och personen är syndig.

Vad gäller okunnighet om precisa frågor som kanske endast de lärda med djupt rotad kunskap känner till, så är de olärda ursäktade i dessa frågor. Härmed är de ålagda att genast vända sig till de lärda med djupt rotad kunskap.

En muslim kan falla i otro utav okunnighet. Därför är det obligatoriskt att snabbt lära honom och inte att göra Takfîr på honom. Man skall lära honom och förklara sanningen för honom. Om han accepterar den, är plikten uppfylld. Om han förkastar den, är han omedgörlig och arrogant. Han ursäktas inte för okunnigheten om han får reda på sanningen och förkastar den. Det spelar ingen roll om det berör trosläran eller de religiösa domarna inom dyrkan och affärer.

Poängen ligger i att det inte är tillåtet att ha bråttom med att döma folk för deras fel som kan vara oklara. Det är inte tillåtet att anse dem vara otrogna eller innovatörer så länge sanningen inte klargörs för dem.

Angående klara frågor, är det ogiltigt att försumma kunskapen om dem och föredra okunnighet för att man inte förstår sig på Allâhs religion. Exempel på dessa frågor är Tawhîd och avguderiet och i princip pelarna för Islâm, Îmân och Ihsân samt de religiösa domarna som alla känner till.