Zayd al-Madkhalî om att okunnighet är en ursäkt II

Många av dagens muslimer är okunniga om religionens grundläggande frågor och domar som är allmänt kända. Exempel på denna kunskap är tvagningens tillvägagångssätt från orenheter och smuts och bönens tillvägagångssätt. Det beror på att de inte har suttit med en lärare eller lärt sig denna väldiga kunskap som är mycket uppskattad i religionen. De har inte lärt sig hos de lärda. Därför uttalar de trosbekännelsen blint utan att förstå dess betydelse. Det bevisas av att de gör motsägande handlingar. Du ser hur de uttalar trosbekännelserna för att sedan svära vid någon annan än Allâh, avlägga eder i andras namn än Allâhs eller be någon annan än Allâh om medling. Samtidigt säger de att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Det beror på att personen inte har förstått betydelsen av att det inte finns någon sann gud utom Allâh eller att Muhammad är Allâhs sändebud. Denna förståelse är en plikt och skyldighet som alla araber och icke-araber, män och kvinnor, som är ansvariga för sina handlingar måste uppfylla. Ingen som är okunnig om den ursäktas. Så länge han har någon som kan lära honom och kapacitet till att lära sig, ursäktas han inte.