Zayd al-Madkhalî – ett berg i Sunnah

Innan vi börjar lektionen ber jag er be Allâh för Shaykh Zayd al-Madkhalî (rahimahullâh). Han har – om Allâh vill – förflyttats till Allâhs nåd. Be Allâh för honom. Han var ett berg i Sunnah och kallet till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) religion. Vi ber Allâh att Han ersätter honom med bättre. Âmîn. Låt alla tillbe Allâh.