Zayd al-Madkhalî – en av de bästa människorna

Fråga: Dessa studenter skickar kondoleanser till er i samband med den ädle Shaykh och ´Allâmah Zayd bin Hâdî al-Madkhalîs (rahimahullâh) bortgång.

Svar: Han var lärd och förträfflig och sysselsatt med kunskap. Han tog vara på sin tid och tillbringade den på vad som gagnade honom. Han var alltid sysselsatt med kunskap i form av författeri och undervisning. Han hörde till de bästa människorna. De är vår uppfattning om honom och hans räkenskap är hos Allâh. Må Allâh förlåta honom och benåda honom och inte pröva oss efter honom.