Zakât-ul-Fitr via välgörenhetsorganisationer

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (17)

Fråga: Renas ens samvete om man betalar sin Zakât-ul-Fitr till välgörenhetsorganisationer eller ska den utbetalas personligen?

Svar: Den ska betalas personligen eller också via ens ställföreträdare. Men om välgörenhetsorganisationen håller sig till föreskrivna domar, betalar Zakât-ul-Fitr till behöriga målgrupper och inom dess tid, är det inga problem.