Zakât-ul-Fitr till fjärran länder

Publicerad: 2012-04-19
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/285)

 

Fråga: Vad är domen för att betala Zakât-ul-Fitr i fjärran länder för att det finns många fattiga där?

Svar: Att betala Zakât-ul-Fitr utomlands är tillåtet om det inte finns fattiga i personens land. Om det inte finns något behov av det på så sätt att det finns människor som tar emot det i landet, är det inte tillåtet.