Zakât-ul-Fitr i ett land som saknar fattiga muslimer

Publicerad: 2012-04-19
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (2/316)

 

Fråga: Jag arbetar i detta land. Får jag betala Zakât-ul-Fitr här eller i landet som jag kommer ifrån?

Svar: Det är föreskrivet att betala Zakât-ul-Fitr i landet som man befinner sig i när Ramadhân är över då Zakât-ul-Fitr är sammanbundet med landet. Om muslimen befinner sig i ett land och Ramadhân lider mot sitt slut, betalar han Zakât-ul-Fitr till de fattiga i det landet.

Om han skulle be någon betala Zakât-ul-Fitr för en i hemlandet, är det giltigt. Det är dock bättre att göra det förstnämnda och Allâh vet bättre.

Skulle man befinna sig i ett land som saknar muslimer eller endast har rika muslimer som inte är berättigade till Zakât-ul-Fitr, betalas Zakât-ul-Fitr till det närmsta landet i vilket det finns fattiga muslimer.