Zakât-ul-Fitr för och till otrogna

Fråga: Många har otrogna betjänter i hemmen. Skall Zakât-ul-Fitr betalas för dem eller till dem?

Svar: Zakât-ul-Fitr skall inte betalas för dem och inte heller är det tillåtet att betala Zakât-ul-Fitr till dem. Det är ogiltigt att betala Zakât-ul-Fitr till dem. Det är däremot tillåtet att behandla dem väl utan att betala obligatorisk allmosa till dem. Därtill är det obligatoriskt att nöja sig med muslimska arbetare. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att de otrogna körs ut ur den Arabiska halvön och sade:

”Däri skall två religioner inte enas.”