Zakât-ul-Fitr för icke-fastande

Fråga: Min fader fastar inte. Ska jag betala Zakât-ul-Fitr för honom?

Svar: Om han utelämnar fastan därför att han inte anser den vara obligatorisk, är han otrogen. Han är dock inte otrogen om han inte fastar på grund av lathet. Dock ska makthavaren tvinga honom att fasta. Han är som sagt inte otrogen varför han är ålagd att betala allmosa.