Zakât-ul-Fitr för icke-bedjande

Fråga: Jag är från Ryssland. Min syster fastar bara vissa dagar i Ramadhân och ber inte alls. Ska Zakât-ul-Fitr betalas för henne?

Svar: Den som inte ber är inte muslim varför dennes allmosa är ogiltig. Ty hon ber inte. Bönen kommer före allmosan.