Zakât-ul-Fitr för foster

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/585-586)

805 – Jag hörde min fader säga:

Om en graviditet är bekräftad, betalas Zakât-ul-Fitr för fostret.”

806 – Min fader berättade för mig: Mu´tamir bin Sulaymân at-Taymî berättade för oss, från Humayd bin Bakr och Qatâdah som berättade att:

´Uthmân betalade Zakât-ul-Fitr för små, gamla och foster.”