Zakât-ul-Fitr för döda föräldrar

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 124

604 – Jag hörde Ahmad nämna att ´Atâ’ brukade betala Zakât-ul-Fitr å sina döda föräldrars vägnar. Jag frågade honom: ”Tycker du om det, Abû ´Abdillâh?” Han svarade:

”Det är fint gjort om han gör det.”