Zakât-ul-Fitr för den otrogne släktingen

Det är inte obligatoriskt för den otrogne att betala Zakât-ul-Fitr. Om man har en otrogen och vilsen betjänt eller otrogna släktingar som man försörjer i hopp om att de konverterar till islam, så är det inte obligatoriskt att betala Zakât-ul-Fitr för dem.