Zakât-ul-Fitr för barn och foster

Fråga: Skall Zakât-ul-Fitr betalas för barnet som inte fastade samt fostret i moderns mage?

Svar: Beträffande barnet så berättade Ibn ´Umar:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade muslimska män och kvinnor, små och stora, fria och slavar att betala Zakât-ul-Fitr i form av en Sâ´ dadlar eller en Sâ´ korn och att den skulle betalas innan människorna begav sig till bönen.”1

Sålunda är det obligatoriskt att betala det för barnet eftersom det hör till muslimernas rättighet.

Vad beträffar fostret i moderns mage, så rekommenderade ´Uthmân bin ´Affân att det betalas för det.

1al-Bukhârî (1503) och Muslim (984).