Zakât-ul-Fitr betalas på råvaror

Fråga: Kan Zakât-ul-Fitr betalas i dadlar, russin, vete, korn eller mjöl? Får Zakât-ul-Fitr betalas till släktingar man inte är skyldig att försörja?

Svar: Om något av det omnämnda tillhör landets råvaror är det tvivelsutan tillåtet att betala det i Zakât-ul-Fitr. Är det tillåtet att betala något som inte utgör deras råvaror? Får de vilkas råvaror utgörs exempelvis av ris och hirs betala vete eller korn istället? Därom tvista de lärde. Ahmad har två åsikter i sakfrågan:

1 – Ej tillåtet att betala något som inte har konkretiserats.

2 – Tillåtet att betala det som utgör råvara ehuru det inte kommit på tal. Den åsikten delar de flesta lärde där ash-Shâfi´î är en av dem. Den åsikten är mest korrekt. Välgörenhetens grundregel handlar om att etablera en balans bland fattiga. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

”Ni skall sona genom att utspisa tio nödställda med mat jämförbar med den ni ger er familj.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade att 2040 gram dadlar eller korn betalas i Zakât-ul-Fitr därför att det tillhörde Madînahs råvaror, annars hade han inte ålagt dem det. Inte heller befallde Allâh dem att sona med något annat – och Zakât-ul-Fitr är en sorts soning. Bådadera är förknippade med kroppen medan allmosor med pengar är förknippade med pengar som Allâh har begåvat människan med.

Beträffande mjöl, så är det tillåtet att betala det i Zakât-ul-Fitr enligt Abû Hanîfahs och Ahmads respektive rättsskolor. ash-Shâfi´î håller inte med. Mjölutbetalningen ska dock ske i vikt eftersom mjöl stiger i vikt i samband med malning.

Om släktingen är lika behövande som en utomstående har släktingen mer rätt till allmosa. Att ge välgörenhet till en fattig person är bara välgörenhet, men att ge den till en släkting är både välgörenhet och bevarat släktband – och Allâh vet bättre.

15:89