Zakât-ul-Fitr betalas i råvaror och inte i pengar

Fråga: Vad säger ni om Imâm Mâliks (rahimahullâh) utslag:

”Zakât-ul-Fitr betalas i råvaror och inte i pengar.”?

Svar: Imâm Mâliks (rahimahullâh) utslag är korrekt och delas av imamerna Ahmad och ash-Shâfi´î. Det är vad Sunnah har bevisat. ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ålade att en Sâ´ dadlar eller en Sâ´ korn betalas till Zakât-ul-Fitr.”

Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid betalade vi en Sâ´ mat. Då bestod vår mat av dadlar, korn, russin och kvarg.”

Dessutom ålade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) råvaror olika till värdet men lika till mängden. Om det hade handlat om värde skulle mängderna varit olika. Att Zakât-ul-Fitr ges i pengar motstrider alltså profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order och följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) praxis. Med det sagt är handlingen ogiltig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet, får den avvisad.”1

1al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).