Zakât-ul-Fitr betalas för dem

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/576)

790 – Jag hörde min fader bli frågad om Zakât-ul-Fitr. Han svarade:

Du ska betala den för alla som du försörjer.” Jag sade till min fader: ”Och om jag har judar eller kristna som bor med mig?” Han svarade: ”Den betalas inte för dem.”