Zabûr och dess innehåll

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

Och Vi har gett några profeter företräde framför andra – och Vi skänkte Dâwûd Zabûr.”1

Zabûr, Psaltaren, är en skrift som Allâh lärde Dâwûd. Den består av 150 suror. Alla innehåller böner, glorifiering och lovprisning ägnade åt Allâh (´azza wa djall). Däri finns ingenting om det lovliga och olovliga, plikter eller föreskrivna bestraffningar.

Versen åsyftar att ni inte förnekar profeternas varierande dygder. Varför förnekar ni då profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dygd och erhållande av Qur’ânen? Versen är riktad till Bokens folk och andra som medger att profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) dygder varierar.

117:55