Profeten Yûsufs två skönheter

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Kungens fru sade om Yûsuf (´alayhis-salâm) när hon visade kvinnorna som klandrade henne för att ha förälskat sig i honom:

فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ

”Här ser ni nu den för vars skull ni har förtalat mig.”1

Hon visade dem hans ytliga skönhet. Sedan sade hon:

وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ

”Ja, jag försökte förföra honom, men han motstod frestelsen.”2

Därmed visade hon dem hans innerliga skönhet när han motstod frestelsen.”3

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besatt den ytliga och innerliga skönheten. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den vackraste människan. Yûsufs (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skönhet saknar motstycke. Den lurade kungens fru varefter hon försökte förföra honom, men han motstod frestelsen:

فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ

”Här ser ni nu den för vars skull ni har förtalat mig. Ja, jag försökte förföra honom, men han motstod frestelsen.”

Han hade sagt:

مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

”Jag söker skydd hos Allâh! Min husbonde har behandlat mig väl och den som begår sådan orätt kommer att råka illa ut!”4

Han flydde från henne.

112:32

212:32

3Ighâthat-ul-Lahfân (1/45).

412:23