Yûsufs skjorta var en profets mirakel

Fråga: Sûfiyyah argumenterar med följande vers:

اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا

”Ge er nu i väg och tag med er denna min skjorta. Lägg den över min faders ansikte – då skall han återfå sin syn.”1

Svar: Det var ett av profeternas mirakel. Det gäller inte alla människor. Den blinde kommer inte att återfå sin syn om så alla människor skulle lägga sina kläder på honom. Det var alltså ett av sändebudens mirakel. Det gäller som sagt inte alla människor.

112:93