Yûsufs ministerium är inte till parlamentarikernas fördel

Fråga: I Shaykh Muhammad al-Ashqars Qur’ân-tolkning står det i samband med förklaringen till kapitlet ”Yûsuf” att Yûsufs (´alayhis-salâm) anställning under kungen utgör ett bevis för att det är tillåtet för den troende att ha en postering i ett otroget land. Vad säger ni om det?

Svar: Jag kan inte säga något förrän jag vet vad syftet med det hela är. Jag kan ju också säga att det går. Jag skall ge ett enkelt exempel på det. Om inte alla islamiska länder styr med något annat än det som Allâh har uppenbarat, så gör åtminstone de flesta det. Får du inte vara predikare i en moské vari du tillrättavisar och lär människorna samtidigt som du är under ett otroget styre?

Frågeställare: Jag syftade på det algeriska parlamentet och i fall det kan implementeras på det.

Svar: Jag vet. Således gav jag ett exempel på något som ämnet implementeras på. Därför undrade jag dessförinnan vad syftet med det hela var. Även om vår broder hör till våra bröder så befarar jag att han är påverkad av dagens atmosfärer och grupper som tillåter inträde i parlament och använder sig av den tidigare versen för att tillåta arbete i parlamentet under en otrogen regim.

Mitt svar kommer att vara ur två synvinklar, vilket det vanligtvis brukar vara, och i form av en avgrening. Jag inledde denna förgrening när jag undrade vad syftet med uttalandet var och gav ett tidigare exempel, nämligen att varje muslim kan vara anställd, liksom predikanten i moskén, medan makthavaren är otrogen. Men i den här anställningen tjänar han varken otron, korset eller lagen som inte är Allâhs lag. Om detta är syftet med frågan, så är den problemfri, inte sant?

Låt oss nu fråga personen som argumenterar med versen om Yûsuf (´alayhis-salâm) skulle styra med den egyptiske kungens lag eller med Allâhs lag när han sade:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Anförtro mig tillsynen över landets förrådshus; jag kommer att vara en god och kunnig förvaltare.”1?

Han kommer inte att kunna ge något annat svar än det andra alternativet. Kan de som inträder parlamenten gå i Yûsufs (´alayhis-salâm) fotspår när de styr? Ingen chans. Denna bevisning tillåter en sak och avskräcker oss från flera andra. Det minsta man kan säga är att det finns risk för att bevisningen utnyttjas på ett sätt som inte nyttar islam och muslimerna.

Till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utmärkande drag hör hans ord:

Jag har utmärkts framför de tidigare profeterna med fem drag… De tidigare profeterna sändes endast till sina samfund medan jag sändes till alla människor.”

Yûsufs föreskrift är inte vår föreskrift. Därmed rycks hela denna bevisning upp ur jorden.

112:55