Ytterst få lärda idag

´Abdur-Rahmân bin Mahdî sade:

En man anses inte vara en följd imam förrän han låter bli att berätta en del av det han hört.”1

Imamerna Ahmad bin Hanbal och Ishâq bin Râhûyah sade:

En lärd som saknar kunskap om autentiska, svaga, avskaffande och avskaffade hadîther kan inte kallas för ”lärd” (عالم).”2

Det bevisar hur bristfälliga dagens flesta författare är, för att inte tala om dagens predikanter, talare och lärare, när de nämner hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Utan gudsfruktan citerar de allt möjligt och visar ingen respekt för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som varnade dem för det utav fruktan för att de skulle bli till lögnarna som förbereder sina platser i helvetet. Klart och tydligt bevisar detta att ytterst få människor idag förtjänar att kallas för ”lärda” (عالم). Och ju längre tiden går desto färre blir de. De påminner om prosan:

De brukade vara få när de räknades

och idag är de än färre

1Muslim.

2Ma´rifatu ´Ulûm-il-Hadîth, sid. 39, av al-Hâkim.