Yngre dotter får inte gifta sig förrän den äldre dottern gifter sig

Publicerad: 2010-06-28
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (3/152)

 

Fråga: Är det obligatoriskt för fadern att hindra den yngre dottern att gifta sig till dess att den äldre dottern har gift sig?

Svar: Det är inte tillåtet för fadern att hindra den yngre dottern att gifta sig om någon har bett om hennes hand bara för att den äldre dottern inte har gift sig. Detta hör till de okunnigas traditioner som saknar grund i Sharî´ahn. De tror att det skadar den äldre i fall den yngre gifter sig före henne. Om det verkligen stämmer, skadar det även den yngre dottern – och principen säger:

“En skada avvärjs inte med en annan skada.”