Yazîd och vi

Fråga: Vilket förhållande har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah till Yazîd bin Mu´âwiyah?

Svar: Som Shaykh-ul-Islâm sade:

Han skall varken förtalas eller älskas.”

Passivitet vill säga. Du har inget med honom att göra.