Yahyâ – en ledare, en renlevnadsman, en profet, en av de rättfärdiga

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/509)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

”Och änglarna ropade till honom medan han stod i helgedomen, försänkt i bön, och sade: ”Allâh kungör för dig det glada budskapet om Yahyâ, som skall bekräfta ett ord från Allâh, en ledare, en renlevnadsman och en profet, en av de rättfärdiga.”1

Att Yahyâ skulle bekräfta ett ord från Allâh åsyftar ´Îsâ (´alayhis-salâm). ´Îsâ kallades för Allâhs ord eftersom han blev till när Allâh (subhânah) sade ”Bli!” och han var. En annan teori är att han kallades för det eftersom människorna vägleddes av honom liksom de vägleddes av Allâh. Abû ´Ubaydah sade:

Det vill säga att han kommer att bekräfta Allâhs skrift.”

Yahyâ var den förste som betrodde och bekräftade ´Îsâ. Han var tre år äldre än ´Îsâ. En annan teori säger sex månader.

وَسَيِّدًا

… en ledare…”

En ledare leder sitt folk. az-Zadjdjâdj sade:

En ledare överglänser sina rivaler i allt gott.”

وَحَصُورًا

… en renlevnadsman…”

Det vill säga en person som inte närmar sig kvinnor. Antingen avhöll sig Yahyâ (´alayhis-salâm) från kvinnor för att han saknade förmåga eller också för att han hade förmåga men ingen lust. Det andra alternativet väger tyngre eftersom versen är i hyllande syfte. En hyllning riktas bara till en förmögen person som självmant väljer att handla annorlunda, inte till en oförmögen person som är skapad på ett visst sätt.

وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

… och en profet, en av de rättfärdiga.”

Antingen betyder det att han uppstod bland rättfärdiga då han tillhörde profeternas avkomma eller också att han kom från de rättfärdiga.

13:39