Yâ Sîn inför döden

Fråga: Är det Sunnah att läsa Yâ Sîn för personen som ligger inför döden?

Svar: Visserligen rapporteras ett bevis i sakfrågan, men det är inte autentiskt. Hadîthen är svag och duger inte till handling.