Yâ Sîn för den döende

Fråga: Vad är domen för att läsa kapitlet ”Yâ Sîn” för den döde eller den döende?

Svar: Det har rapporterats, men det är inte bekräftat. Det har rapporterats:

Läs ”Yâ Sîn” hos era döda?”1

men det är inte bekräftat. Personen som ligger inför döden skall intalas att uttala trosbekännelsen. När han har sagt den skall han inte påminnas ånyo. Men om han säger något annat därefter, påminns han återigen om att säga trosbekännelsen.

1Ahmad (4/257) och Abû Dâwûd (3121).