Yâ Sîn för den döende och den döde

Fråga: Vad är domen för att läsa Yâ Sîn vid den dödes grav? Har det kapitlet en dygd?

Svar: Yâ Sîn skall inte läsas hos den döende. Det finns inget bekräftat om det. Det rapporteras svaga hadîther om det.

Beträffande den döde, så skall inget från Qur’ânen läsas för honom. Qur’ânen skall inte läsas för den döde, vare sig före eller efter begravningen. Det finns inget bevis för det. En handling utan bevis är en innovation.

Den som vill gagna den döde muslimen ska be om förlåtelse och nåd för honom, skänka välgörenhet för honom, betala hans lån och dylikt. Det gagnar den döde. Qur’ânen läses endast för de levande som nyttas av den och praktiserar den. Den skall inte läsas för de döda som varken kan handla eller gagnas av den.