Witr – alltid och överallt

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 85-87

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Min förtrogne vän (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde mig tre saker: fasta tre dagar av varje månad, be två Raka´ât på förmiddagen och be Witr innan jag lägger mig.”1

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmaning till en person från hans samfund är i själva verket en uppmaning till hela samfundet tills att motsatsen bevisas.

Witr är en viktig Sunnah som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) både påbjöd och slog vakt om, oavsett om han var hemmastadd eller på resande fot.

Bönens lägsta antal Raka´ât är en. Den som vill kan också be tre, fem, sju, nio eller elva Raka´ât. Han får avsluta dem allesammans med Taslîm i slutet eller med Taslîm efter varannan Rak´ah.

Witr inleds efter ´Ishâ’ och pågår fram till gryningen. Den som räknar med att vakna på småtimmarna, rekommenderas att göra det. Annars ber han tidigare, precis som det står i den omnämnda hadîthen.

1al-Bukhârî (1178), Muslim (721), at-Tirmidhî (760), an-Nasâ’î (1677), Abû Dâwûd (1433) och Ahmad (7098, 7140 och 7409).