WC eller bön?

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/281)

397 – Jag frågade min fader om den nödige mannen ska be eller två sig. Han svarade:

Han får be så länge han inte känner trängningar eller distraheras.”