Wahhâbiyyahs kaffeförbud

Muhammad Abû Zahrah sade:

”I början förbjöd Wahhâbiyyah kaffe och dylikt.”

Detta är en uppenbar lögn. Han nämner inget som bekräftar det heller. De lärde och lekmännen i Nadjd har i alla tider druckit kaffe. Deras böcker och utslag är utspridda och det finns inget däri som stärker hans påstående. Faktum är att det beljuger honom. Shaykh ´Abdul-Latîf bin ´Abdir-Rahmân (rahimahullâh) fördömde och avvisade de okunniga som förbjöd kaffe. Han har en bok om det som är tryckt och känd.