Sâlims amning – vuxna mäns amning

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)
Sharh Sahîh Muslim (10/27)

Muslim sade:

1453 – ´Amr an-Nâqid och Ibn Abî ´Umar berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från ´Abdur-Rahmân bin al-Qâsim, från hans fader, från ´Â’ishah som sade:

”Sahlah bint Suhayl kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Jag märker på Abû Hudhayfahs ansikte att han tar illa upp när Sâlim kommer in.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Amma honom då.” Hon sade: ”Hur skall jag amma honom när han är en vuxen man?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) log och sade: ”Jag vet att han är en vuxen man.”

De lärde är oense om den fråga. ´Â’ishah och Dâwûd sade:

”Utifrån denna hadith, är en könsmogens amning är lika giltig som barnets amning.”

Resten av de lärde bland följeslagarna, efterföljarna och världens lärde säger att amningen endast gäller så länge barnet är under två år. De enda undantagen är Abû Hanîfah som sade: ”Två och ett halvt år.” Zufar sade: ”Tre år.” Mâlik har en rapportering som säger: ”Två år och ett par dagar.”

Majoritetens åsikt baseras på  Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

”Modern skall ge sina barn di under två hela år, om man önskar en full amningsperiod.”1

Ett annat bevis är hadîthen hos Muslim som rapporteras efter denna:

”Allâhs sändebud, det här är min di-broder.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Titta vad anledningen till detta brödraskap är! Sannerligen är di utav hunger.”2

De tolkade Sâlims hadith som specifik för honom och henne. Muslim har dessutom rapporterat från Umm Salamah och alla andra Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur en åsikt som skiljer sig från ´Â’ishahs – och Allâh vet bättre.

12:233

2al-Bukhârî (5102) Muslim (1455).