VM 2014 under Ramadhân

Fråga: Vad råder ni ungdomarna däribland studenterna som följer VM som spelas under den sista tredjedelen av natten? Matcherna kommer även att spelas i Ramadhân under tiden som ´Ishâ’ och Tarâwîh bes.

Svar: Muslimerna är ålagda att hålla sig borta från nonsens och spel och se till att dyrka Allâh (´azza wa djall). De skall inte slösa bort sin tid på matcher, nonsens och spel och särskilt inte under den välsignade Ramadhân. Detta är muslimernas skyldighet i allmänhet och ungdomarnas i synnerhet. Vissa ungdomar är fast i matcherna. Matcherna är inte bara värdelösa, de är skadliga. De är slöseri med tid. Hur kan människan slösa bort sin värdefulla tid och denna väldiga period i form av Ramadhân för matcher? Det är en väldig förlust. Tillfället kommer inte igen. De måste sluta med det och se till att dyrka Allâh (´azza wa djall) och i synnerhet i Ramadhân. Man skall utnyttja sin ädla tid till att lyda Allâh och be nattbönerna. Det är det påbjudna och det förblir bevarat hos Allâh (´azza wa djall).