Vittnen till skilsmässa

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (889)

Fråga: Måste en skilsmässa bevittnas?

Svar: Ja, det är Sunnah. Enligt Sunnah ska två vittnen bevittna en skilsmässa, liksom de bevittnar en vigsel. Det rapporteras i Abû Dâwûds ”as-Sunan” via ´Imrân bin Husayn.