Vittnen till inledd och avslutad Ramadhân

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/610-612)

831 – Jag frågade min fader om en enda man vittnar om att han har sett nymånen. Han svarade:

Då ska ledaren befalla människorna att fasta.”

832 – Jag frågade min fader om en enda man vittnar om att han har sett nymånen till Shawwâl. Han svarade:

Nej, de måste vara två som vittnar om det. Bara en räcker inte.”

833 – Jag hörde min fader bli frågad om människor som ser nymånen till Shawwâl på dagen. Han svarade:

De ska inte sluta fasta, oavsett om de synar den innan eller efter att solen passerat zenit. De ska inte sluta fasta förrän två muslimska män vittnar att de har sett nymånen föregående kväll.”

Han följde ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth.

834 – Jag frågade min fader om människor ser nymånen på dagtid den 30:e Ramadhân. Han svarade:

Om de ser den på dagtid, såväl innan som efter att solen passerat zenit, så ska de inte sluta fasta. Så rapporteras från från ´Amr bin Mansûr och Ibn ´Umar.”

835 – Jag sade till min fader:

Vad gör de om de ser nymånen på dagtid den 30:e dagen?”

Han svarade:

Oavsett om de ser den innan eller efter att solen passerat zenit, så ska de fortsätta att fasta. Nästa dag ber de ´Îd.”