Vittna att det är vi som är muslimer

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/525-526)

Allâh (´azza wa djall) sade:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

”Säg: “Bokens folk! Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för er – att vi inte skall dyrka någon utom Allâh och inte avguda något med Honom och inte erkänna andra människor som våra herrar och beskyddare i Allâhs ställe.” Och säg, om de vänder er ryggen: “Vittna då, att det är vi som är muslimer.”1

Utifrån sammanhanget är en teori att de tilltalade är nasaréerna från Nadjrân. En annan teori anser att de tilltalade är judarna i Madînah. Vissa menar att både judar och nasaréer tilltalas här, vilket är mer uppenbart sett till Qur’ânens struktur. Ty det finns inget behov av att särskilja någon här då kallet är allmänt och gäller inte bara dem som debatterade med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Mottag det ni kallas till, nämligen ett rättvist och rakt ord som inte avviker från sanningen. Detta ord förklaras sedermera som:

أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ

”… att vi inte skall dyrka någon utom Allâh…”

I Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ

”… och inte erkänna andra människor som våra herrar och beskyddare i Allâhs ställe.”

finns ett fördömande av dem som anser att Messias och ´Uzayr har en andel i herraväldet, samt en anvisning att dessa individer är själva enkom människor och från dem. Versen avvisar även dem som efterapar människor i religiösa sakfrågor och förlovar det de förlovar och förbjuder det de förbjuder. Den som gör det tar dem till herrar. Således sade Allâh (tabârak wa ta´âlâ):

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ

”De har tagit sina rabbiner och munkar till herrar och beskyddare i Allâhs ställe.”2

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

”Och säg, om de vänder er ryggen: “Vittna då, att det är vi som är muslimer.”

Om de vänder ryggen åt ert kall ska ni säga till dem att ni är muslimer. Det vill säga att ni underkastar er Hans domar, behagas av Honom och erkänner Hans gåva i form av denna korrekta religion.

13:64

29:31