Vitlök innan moské

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Fath-ul-Bârî (8/15)

Det är föraktfullt att äta vitlök och sedan gå in i en moské. Tillsynes ansåg Ahmad det vara förbjudet. Enligt bin Ismâ´îl bin Sa´îd sade han:

Den som äter vitlök och går in i en moské syndar.”