Vistelse i de otrognas land för kallets skull

Publicerad: 2011-11-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (57 A)
https://www.youtube.com/watch?v=f8WS1yzoTvg

 

Fråga: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag avsvär mig muslimen som lever bland avgudadyrkarna.”

I dag finns det hundratusentals muslimer som lever bland avgudadyrkarna. Rättrogna personer har begett sig dit och byggt skolor för att först och främst lära muslimerna och för det andra för att kalla till islam. Är det tillåtet för en lärare att bo där för att undervisa eller kalla till islam? Får han acceptera detta och leva bland avgudadyrkarna?

Svar: Det råder inga tvivel om att det är skadligt att leva bland avgudadyrkarna. Man utsätter sig själv för prövning och ondska. Men om denna prövning och ondska leder till en ännu större fördel, som att man reser dit och kallar folket till islam eller lär muslimerna den sanna trosläran, så är det tillåtet. I detta fall är fördelen större än den befarade nackdelen.

Därtill kan hadîthen förstås som att den berör den som inte klarar av att demonstrera sin religion till skillnad från personen som klarar av att demonstrera sin religion. Det är dock bättre att förstå hadîthen allmänt. På så sätt är det tillåtet för honom att vara där om det är nyttigare för islam och muslimerna.