Vist kall tar hänsyn till följder och resultat

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 114

Jag råder er att bygga ert kall och er metodik på visdom och granskning av konsekvenser. Ty ert syfte ska handla om ett fulländat slut, inte en fulländad början. I början kan en människa te sig flitig och energisk inom sådant som hon tror är givande, utan att granska dess konsekvenser och följder. Följaktligen ger hon sig in i aktiviteter och deras ytligheter utan att ägna någon eftertanke åt deras följder. Den kloke är han som inte lyfter på foten för att ta ett nytt steg förrän han vet var foten kommer att hamna och vilka resultat och mål det steget kommer att medföra.