Visste inte att hela Ramadhân skall fastas

Fråga: En person visste inte att det är obligatoriskt att fasta hela Ramadhân varför han lät bli att fasta vissa dagar. Vad åligger honom?

Svar: Han åläggs att ta igen de uteblivna dagarna. Okunnighet om plikten upphäver inte plikten, den upphäver bara synden. Den här personen har inte syndat för sin uteblivna fasta på grund av okunnighet. Dock måste han ta igen dagarna. Därtill är det mycket osannolikt att en person som lever bland muslimer inte vet att hela Ramadhân måste fastas. Tydligen är det individuellt. Men om individen har nyligen konverterat till islam så kan det hända att han inte vet att hela månaden skall fastas. På grund av okunnighet slipper han såväl synd som kompensation. Han har alltså inte syndat och inte heller behöver han ta igen de missade dagarna.