Visste inte att allmosa måste betalas på smycke

Fråga: En kvinna fick nyligen reda på att allmosa måste betalas på smycken. Måste hon betala för alla gångna år?

Svar: Jag anser inte att hon måste betala allmosa för de gångna åren. I det här landet råder Imâm Ahmads (rahimahullâh) rättsskola och enligt hans kända åsikt betalas inte allmosa på smycken ämnade för användning eller utlåning. Alltså behöver hon inte betala allmosa för de gångna åren. Däremot måste hon betala allmosa på smyckena för det nuvarande året i vilket hon fick reda på plikten. Detsamma gäller framtiden. Enligt den korrekta åsikten som stöds av bevisen måste allmosa betalas på smycken ehuru de är ämnade för personligt bruk.