Visst finns det meningsskiljaktigheter i frågan

Jovisst finns det meningsskiljaktigheter i frågan, men vad är det som tar död på dem? Dessa människor letar inte efter det. De vill att sakfrågan förblir som den är och säger:

Det finns delade åsikter om det. Var och en får anamma det han vill.”

Nej! Det finns ju hadîther i sakfrågan.

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad om dricka, vilket han blev serverad. Efteråt fanns det fortfarande dricka i glaset. Vems högra sida skall betraktas nu? Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Till höger om honom fanns Ibn ´Abbâs. Till vänster om honom fanns Abû Bakr. Han frågade Ibn ´Abbâs om han fick ge resten till Abû Bakr, men Ibn ´Abbâs vägrade att ge hans rester till någon. Följaktligen gav han det till honom och sade:

Gå efter högra sidan.”

Du, som servitör, kom in därifrån. Din högra sidan är därborta, inte därborta.